הסדרי חובות

הסדרי חובות / עו"ד לירן הרשמן


הליך חדלות פירעון טומן בחובו יתרונות רבים הנובעים הן מהרפורמה והן מאימוץ מסקנות ועדת חריס, אולם קיימים מקרים שבהם מחייבת המציאות פנייה למסלול של הסדר נושים. מסלול זה מתאים לחייבים בעלי ממון/נכסים ולחייבים אשר רישיון תעסוקתם יישלל מהם כתוצאה מהליך חדלות הפירעון כדוגמת קבלנים, רואי חשבון ועורכי דין.

מסלול הסדר נושים מקנה יתרונות רבים לחייב שאין באפשרותו ו/או ברצונו להיות מוכרז כפושט רגל. באפשרותו של החייב להימנע מהכרזתו כפושט רגל ולבחור במסלול חלופי זה, מסלול הסדר נושים, המציע לנושיו שיעור דיבידנד מינימאלי של %30 מסך נשייתו הכולל. הבחירה במסלול היא ביוזמת החייב אך גם כאשר נושה נוקט בהליך פשיטת רגל כנגד חייב וטרם ניתן צו לכינוס נכסיו.

מסלול ההסדר כולל הגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי ולבית המשפט המחוזי בהתאם למקום מגוריו של החייב. לאחר הגשת הבקשה, על החייב להפקיד דמי רצינות בחשבון נאמנות על שמו, שנפתח ע״י הנאמן לשם ביצוע ההסדר וכן חלה עליו החובה לשלם צו תשלומים חודשי. בשלב זה, פונה הנאמן לנושים, מיידע אותם אודות הצעת החייב, מאפשר להם להגיש תביעת חוב כנגד החייב, עד למועד שנקבע על ידו ומיידע אותם גם אודות מועד אסיפת נושים.

כאמור, מדובר בהליך שמונע מהכרזת החייב כפושט רגל והחייב זוכה בהליך קצר באופן משמעותי מהליך פשיטת רגל. במסגרת הליך ההסדר נהנה החייב מעיכוב כל ההליכים המתנהלים כנגדו בהוצל״פ ומהגנות המוקנות לו מפקודת פשיטת הרגל. חשוב מכל, לאחר ביצוע ההסדר מוחק החייב את חובותיו ובאפשרותו לפתוח דף חדש בחייו ולהתנהל כאחד האדם.

משרדנו יודע לתת מענה למצב כזה שבו אין ביכולתו של חייב לפרוע את חובותיו. ביכולתנו למחוק את החובות ולהגיע להסדרים בעת הצורך וכך לאפשר לחייב לצאת ממעגל החובות, לשקם את מצבו הכלכלי, לדאוג לבני ביתו ולפתוח דף חדש בחייו.

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ חינם עם עו״ד לירן הרשמן לחץ כאן