חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי / עו"ד אורן כץ


במציאות הכלכלית של ימינו, מקשה יוקר המחייה על ההתנהלות הכלכלית ובעקבות זאת חלה עליה חדה בשיעור האזרחים במדינה אשר חייבים כספים רבים ואין ביכולתם להשיבם לנושיהם. לכן, בשנת 2013 קבע כונס הנכסים הרשמי, הגוף האמון על חדלות הפירעון בישראל, רפורמה בהליכי חדלות פירעון, שתייעל ותקצר את משך ההליכים הללו באופן ניכר. במסגרת הרפורמה נקבע כי תוך שנה וחצי לערך, מתחילת ההליך, תיקבע תכנית לפירעון החובות, טרם קבלת הפטור לאדם החייב כספים.טרם נקבעה הרפורמה בהליך, נקבעו לחייבים תשלומים חודשיים ללא הנחיה משפטית אחידה, ברורה ושוויונית, דבר אשר פגע בניהולם היעיל והצודק של ההליכים, עבור החייבים והנושים כאחד.לשם מציאת פתרון לסוגיה הזו, מינה הכונס הרשמי ועדה בראשות פרופ׳ רון חריס, וזו התבקשה לגבש אמות מידה אחידות לחישוב הכנסתו הפנויה של חייב, שמתוכה יהיה באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו, בתקופת תכנית הפירעון. עיקר המלצות הוועדה הוא גיבוש תכנית פירעון היוצרת איזון ראוי בין זכויות החייבים לזכויות הנושים. עוד נקבע, כי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו את הסכום הדרוש למחייה הולמת בכבוד ולאפשר פירעון מרבי של החובות מתוך יתרת ההכנסה הפנויה של החייב, תוך יצירת תמריצים ותמיכה לחייב להשיא את שיעור השתכרותו ולשלם את מלוא הסכום שנקבע כתנאי לקבלת ההפטר. כמו כן, במסגרת ההליך יבוטלו העיקולים וההגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים שננקטו כנגדו בהוצאה לפועל וכן תינתן לו האפשרות לפתיחת חשבון בנק אשר יתנהל ביתרת זכות והחזקת כרטיס מסוג דביט כארד.

שרת המשפטים, ח״כ איילת שקד, התייחסה אף היא למסקנות הוועדה ואמרה: ״היום קיבלתי את המלצות ועדת חריס ואפעל לאימוצן, זהו צעד נוסף וחשוב בתחום. יישום המלצות וועדת חריס שהוגשו לכונס הרשמי הן בשורה חברתית חשובה עבור פושטי הרגל ובני ביתם. אמות המידה המומלצות נושאות בשורה חברתית-ערכית, מגבירות את השוויון כלפי החייבים והנושים, ומשפרות עוד את התייעלות המערכת״.

משרדנו יודע לתת מענה למצב כזה שבו אין ביכולתו של חייב לפרוע את חובותיו. ביכולתנו למחוק את החובות ולהגיע להסדרים בעת הצורך וכך לאפשר לחייב לצאת ממעגל החובות, לשקם את מצבו הכלכלי, לדאוג לבני ביתו ולפתוח דף חדש בחייו.

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ חינם עם עו״ד אורן כץ לחץ כאן