מחיקת חובות

מחיקת חובות / עו"ד ניסים אברהם


הליך מחיקת חובות נועד להשגת שתי תכליות: האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם לנושיו בדרך המהירה, היעילה והשוויונית ביותר והשניה, מתן אפשרות לקבלת הפטר מחובות ופתיחת דף חדש לחייב אשר אין ביכולתו לשלם לנושיו את חובותיו. לשם השגת שתי התכליות האמורות, קבע כונס הנכסים הרשמי את הרפורמה, שהינה מתווה חדש לניהול הליכי פשיטת רגל אשר יזם החייב. מטרת המתווה החדש היא הפיכת הליך פשיטת הרגל ליעיל, מידתי וצודק יותר משהיה נהוג בעבר, וזאת ע״י יצירת איזון בין אינטרס הנושים להיפרע באופן שוויוני מחובותיהם לבין שיקום כלכלי של חייב תם לב ומתן הפטר מחובותיו והימנעות מפגיעה בזכותו לחיות ולהתקיים בכבוד.

כונס הנכסים הרשמי קבע נהלים במסגרת הרפורמה בניהול תיק פשיטת רגל ואלו העיקרים שבהם:

1. מיד עם מתן צו הכינוס, ממנה כונס הנכסים הרשמי מנהל מיוחד. תפקידו של המנהל המיוחד, במהלך 18 החודשים הראשונים להליך, הינו ביצוע חקירות כלכליות אודות החייב, גיבוש מצבת נשייה חלוטה וגיבוש תוכנית פירעון לאישורו של בית המשפט. תוכנית הפירעון המוצעת תתבסס על הכנסתו הפנויה של החייב לאחר ניכוי צרכי ביתו הסבירים, כושר השתכרותו ומימוש נכסיו.

2. ככל שהחייב ייתן את הסכמתו למוצע בתוכנית הפירעון, בית המשפט יאשר אותה ויקבע כי החייב יקבל הפטר מותנה בכפוף לתשלום הסך המוצע בתוכנית הפירעון. בסיום מימוש תוכנית הפירעון או במועד בו ישלם החייב את מלוא הסכום שנקבע בתוכנית, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.

3. כלל משך ההליך נקצב לתקופה של כ-4.5 שנים ממועד מתן צו הכינוס ועד לקבלת ההפטר המיוחל.

4. כאשר המנהל המיוחד, כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט, סבורים כי המשך ניהול הליך פשיטת הרגל לא יביא תועלת לטובת הנושים, יזכה החייב להפטר לאלתר, עם הכרזתו כפושט רגל.

ככל שהחייב ישתף פעולה בהליך, דהיינו, יגדיל את הכנסתו, יגדיל את התשלום החודשי לקופת פשיטת הרגל, ישתף פעולה באופן מלא עם המנהל המיוחד וייתן מידע אודות רכושו ונכסיו, הוא יקדם את קבלת ההפטר. לעומת זאת, חייב אשר ינצל את ההליך לרעה, יערים קשיים על המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי, יסתיר מידע וכדומה, הוא יסתכן בביטול ההליך ע»י בית המשפט ואף עלול להביא להגשת כתב אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל. שלא כפי שהיה בעבר, תחמה הרפורמה את ההליך בפרק זמן מוגדר עד לקבלת ההפטר המיוחל, פתחה אופק חיובי לחייבים ומאפשרת להם לפתוח דף חדש בחייהם. מנגד, הרפורמה מאפשרת לנושים לקבל דיבידנד באופן שיווני ובפרק זמן סביר.

משרדנו יודע לתת מענה למצב כזה שבו אין ביכולתו של חייב לפרוע את חובותיו. ביכולתנו למחוק את החובות ולהגיע להסדרים בעת הצורך וכך לאפשר לחייב לצאת ממעגל החובות, לשקם את מצבו הכלכלי, לדאוג לבני ביתו ולפתוח דף חדש בחייו.

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ חינם עם עו״ד ניסים אברהם לחץ כאן