ביטול עיקול משכורת

ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל

ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מקנה לזוכה בתיק ההוצאה לפועל אפשרות להטיל עיקולים והגבלות שונות על חייב. למשרדינו ניסיון של מעל לעשור בהליכי הוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. המתמחה מתמחה בביטול העיקולים וההגבלות השונות שהוטלו כנגד החייב, לרבות, ביטול עיקול משכורת וביטול עיקול על חשבון הבנק.

ביטול עיקול משכורת

אחד מאמצעי הלחץ הנפוצים ביותר על ידי הזוכים בהוצאה לפועל הינו עיקול על משכורתו של החייב. למעשה, עיקול משכורת הינו עיקול המשמעותי ביותר וזאת כיוון שהמעסיק מקבל הוראה מפורשת מלשכת ההוצאה לפועל, להעביר חלק ארי ממשכורתו של החייב, וזאת לטובת כיסוי חובותיו של החייב בתיק ההוצל"פ. במידה והמעסיק לא יעשה כן, ימצא עצמו חשוף להפרת צו שניתן ע"י רשם ההוצאה לפועל ויהיה ניתן לזמנו לחקירה בפני הרשם, חקירה שמטרתה בירור הסיבה שבגינה פעל שלא כדין. נוכח החשיבות הרבה הכרוכה בקבלת המשכורת המלאה במועדה, משרדינו פועל במהירות המרבית ובנחישות על מנת למנוע או לבטל את רוע הגזירה ומתחייב להגיש את הבקשה לביטול עיקול המשכורת תוך 24 שעות.

ביטול עיקול חשבון בנק

אמצעי לחץ משמעותי נוסף לגביית חובות במסגרת ההוצאה לפועל, הינו הליך עיקול על חשבון הבנק. במצב זה, באפשרותו של הזוכה לעקל ולממש כספים המצויים בעו"ש ו/או כספים המצויים בתוכניות חסכון בחשבון הבנק של החייב. מצב זה הינו מצב קשה ביותר מבחינת החייב, שכן, החייב אשר ידע והסתמך על הכספים שבחשבונו שמטרתם פירעון החיובים וההוצאות השותפות, מצוי כעת אל מול שוקת שבורה ללא כל יכולת פירעון של התחייבויותיו, דבר אשר יכול להעמיק ולהרע את מצבו הכלכלי. נוכח החשיבות הרבה הכרוכה בהמשך ניהול חשבון בנק תקין, משרדינו פועל במהירות המרבית ובנחישות על מנת לבטל את העיקול על חשבון הבנק ולאפשר ללקוח המשך ניהול חשבון בנק תקין ונקי מעיקולים.

הנכם מוזמנים להתרשם מהישגי משרדינו בנושא זה על ידי לחיצה כאן